Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
GÖLBAŞI Haber Girişi: 19.07.2021 - 12:24, Güncelleme: 19.07.2021 - 12:24

AVUKATINIZ DİYOR Kİ... SEMA AKA E-Ticaret Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

AVUKATINIZ DİYOR Kİ... SEMA AKA E-Ticaret Mesafeli Satış Sözleşmesi

Yazılı, görsel, elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarını kullanarak ve tüketici ile satıcının karşı karşıya gelmeden yaptığı satış ve alış işleminin yapıldığı, malı ya da hizmetin tüketiciye o an ya da sonradan teslim edildiği satış şekline mesafeli satış denilmektedir.
29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‘nin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde mesafeli sözleşmenin tanımı yapılmıştır. Maddeye göre satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler mesafeli sözleşmedir. Dolayısıyla mesafeli sözleşmeler (mesafeli satış sözleşmesi) sadece e-ticarette değil, tüketici ve alıcının karşı karşıya gelmediği her durumda kurulabilir. Mesafeli satış sözleşmesi alıcısı her zaman tüketicidir. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişinin yaptığı işlemler için mesafeli sözleşmeler yönetmeliği uygulanmaz. Mesafeli Sözleşmede Cayma Hakkı Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ayrıca tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilmesi mümkündür. Tüketici satıcıya cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı geri göndermek zorundadır. Mesafeli satış sözleşmesi cayma hakkı kullanması halinde satıcı bu bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Bu ödeme tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmalıdır. Tüketiciye teslim edilen malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Ayrıca satıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle de yükümlüdür. Tüketici, cayma   bilgilendirilmemişse cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmayacaktır. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‘nin 15. maddesinde cayma yoluyla düzenlenmiştir. Maddede sayılan sözleşme tiplerinde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça cayma hakkı kullanılamaz. Satıcı /Sağlayıcı ve Tüketicinin Cayma Hakkı İle İlgili Yükümlülükleri -Satıcı ya da sağlayıcı tüketicinin cayma bildirimi kendisine ulaştıktan sonra on dört gün içerisinde, malın tüketiciye teslimine ilişkin masraflar da dâhil olmak üzere kendisine yapılan tüm ödemeleri iade ile mükelleftir. Satıcı ya da sağlayıcı para iadesini tüketiciye ek bir masraf yüklemeksizin yapmak zorundadır. -Tüketici cayma hakkını kullandığı tarihten 10 gün içerisinde malı satıcı ya da sağlayıcıya iade etmekle yükümlüdür. Malın Taşınması Sırasında Zarar Görmesi Halinde Meydana Gelen Zarardan Satıcı Sorumludur 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‘nin 17. maddesine göre, satıcı malın tüketiciye teslimine kadar oluşan hasar ve kayıptan sorumludur. Yani malın örneğin kargo firmasında ürünün zarar görmesi, hasara uğraması, kırılması veya kaybolması hallerinden tüketici sorumlu tutulamaz. Bu nedenle tüketici sipariş konusu malı kargo firmasından teslim almadan önce incelemeli herhangi bir hasar veya kayıp olup olmadığını kontrol etmelidir. Sözleşmenin İfası ve Teslim Satıcı ya da sağlayıcı sipariş talebinin kendisine ulaşmasından itibaren belirttiği sürede malı tüketiciye teslim etmelidir. Bu süre her halde 30 günü aşamaz. Buna aykırılık halinde tüketici sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi durumundan satıcı ya da sağlayıcı teslimat masraflarıyla birlikte tüketicinin yaptığı ödemeyi kanuni faiziyle iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmeye konu malın teslimi imkânsız hale gelmişse satıcı ya da sağlayıcı bu durumu imkânsızlığın öğrenildiği tarihten başlamak üzere üç gün içerisinde tüketiciye yazılı şekilde ya da kalıcı bilgi saklayıcısı ile bildirmeli ve teslimat masraflarıyla birlikte tüketicinin yaptığı ödemeyi on dört gün içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, malın tüketiciye ya da tüketicinin belirlediği başka birine teslim edilene kadar oluşacak zararlardan sorumludur. Sonuç Sonuç olarak mesafeli sözleşmeler, 6502 sayılı Tüketici Kanunu kapsamında tüketici mevzuatına dahildir. Mesafeli sözleşmelerin bir tarafı tüketicidir. Mesafeli sözleşmeler e-ticaret hukuku ile de iç içedir. Bu kapsamda e-ticaret ile uğraşan kişiler tüketiciler ile yapacakları sözleşmelerde mutlaka mesafeli sözleşmeye, ön bilgilendirme formuna ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde ifade edilen diğer bilgilere yer vermelidir. Aynı şekilde mesafeli sözleşmeler ile özellikle cayma hakkına ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması tüketicilerin haklarının bilincinde olmasına imkan vereceği gibi sonradan çıkabilecek uyuşmazlıklarda satıcı / sağlayıcı açısından hukuki koruma sağlar.
Yazılı, görsel, elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarını kullanarak ve tüketici ile satıcının karşı karşıya gelmeden yaptığı satış ve alış işleminin yapıldığı, malı ya da hizmetin tüketiciye o an ya da sonradan teslim edildiği satış şekline mesafeli satış denilmektedir.

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‘nin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde mesafeli sözleşmenin tanımı yapılmıştır. Maddeye göre satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler mesafeli sözleşmedir. Dolayısıyla mesafeli sözleşmeler (mesafeli satış sözleşmesi) sadece e-ticarette değil, tüketici ve alıcının karşı karşıya gelmediği her durumda kurulabilir.

Mesafeli satış sözleşmesi alıcısı her zaman tüketicidir. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişinin yaptığı işlemler için mesafeli sözleşmeler yönetmeliği uygulanmaz.

Mesafeli Sözleşmede Cayma Hakkı

Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ayrıca tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilmesi mümkündür. Tüketici satıcıya cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı geri göndermek zorundadır.

Mesafeli satış sözleşmesi cayma hakkı kullanması halinde satıcı bu bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Bu ödeme tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmalıdır. Tüketiciye teslim edilen malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.

Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Ayrıca satıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle de yükümlüdür. Tüketici, cayma   bilgilendirilmemişse cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmayacaktır.

Cayma hakkının kullanılamayacağı haller 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‘nin 15. maddesinde cayma yoluyla düzenlenmiştir. Maddede sayılan sözleşme tiplerinde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça cayma hakkı kullanılamaz.

Satıcı /Sağlayıcı ve Tüketicinin Cayma Hakkı İle İlgili Yükümlülükleri

-Satıcı ya da sağlayıcı tüketicinin cayma bildirimi kendisine ulaştıktan sonra on dört gün içerisinde, malın tüketiciye teslimine ilişkin masraflar da dâhil olmak üzere kendisine yapılan tüm ödemeleri iade ile mükelleftir. Satıcı ya da sağlayıcı para iadesini tüketiciye ek bir masraf yüklemeksizin yapmak zorundadır.

-Tüketici cayma hakkını kullandığı tarihten 10 gün içerisinde malı satıcı ya da sağlayıcıya iade etmekle yükümlüdür.

Malın Taşınması Sırasında Zarar Görmesi Halinde Meydana Gelen Zarardan Satıcı Sorumludur

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‘nin 17. maddesine göre, satıcı malın tüketiciye teslimine kadar oluşan hasar ve kayıptan sorumludur. Yani malın örneğin kargo firmasında ürünün zarar görmesi, hasara uğraması, kırılması veya kaybolması hallerinden tüketici sorumlu tutulamaz. Bu nedenle tüketici sipariş konusu malı kargo firmasından teslim almadan önce incelemeli herhangi bir hasar veya kayıp olup olmadığını kontrol etmelidir.

Sözleşmenin İfası ve Teslim

Satıcı ya da sağlayıcı sipariş talebinin kendisine ulaşmasından itibaren belirttiği sürede malı tüketiciye teslim etmelidir. Bu süre her halde 30 günü aşamaz. Buna aykırılık halinde tüketici sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi durumundan satıcı ya da sağlayıcı teslimat masraflarıyla birlikte tüketicinin yaptığı ödemeyi kanuni faiziyle iade etmekle yükümlüdür.

Sözleşmeye konu malın teslimi imkânsız hale gelmişse satıcı ya da sağlayıcı bu durumu imkânsızlığın öğrenildiği tarihten başlamak üzere üç gün içerisinde tüketiciye yazılı şekilde ya da kalıcı bilgi saklayıcısı ile bildirmeli ve teslimat masraflarıyla birlikte tüketicinin yaptığı ödemeyi on dört gün içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, malın tüketiciye ya da tüketicinin belirlediği başka birine teslim edilene kadar oluşacak zararlardan sorumludur.

Sonuç

Sonuç olarak mesafeli sözleşmeler, 6502 sayılı Tüketici Kanunu kapsamında tüketici mevzuatına dahildir. Mesafeli sözleşmelerin bir tarafı tüketicidir. Mesafeli sözleşmeler e-ticaret hukuku ile de iç içedir. Bu kapsamda e-ticaret ile uğraşan kişiler tüketiciler ile yapacakları sözleşmelerde mutlaka mesafeli sözleşmeye, ön bilgilendirme formuna ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde ifade edilen diğer bilgilere yer vermelidir. Aynı şekilde mesafeli sözleşmeler ile özellikle cayma hakkına ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması tüketicilerin haklarının bilincinde olmasına imkan vereceği gibi sonradan çıkabilecek uyuşmazlıklarda satıcı / sağlayıcı açısından hukuki koruma sağlar.

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve golhaber.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.