Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
GÖLBAŞI Haber Girişi: 26.07.2021 - 13:42, Güncelleme: 26.07.2021 - 14:06

Gölbaşı Millet Bahçesi'ne 'Ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle' mahkemeden 'RED' kararı

 

Gölbaşı Millet Bahçesi'ne 'Ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle' mahkemeden 'RED' kararı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarihli oluru ile onaylanan, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan (ÇDP) değişikliğinin iptali istemi ile açtığı davada, sonuç belli oldu.
11. İdare Mahkemesi, Gölbaşı Özel Koruma Bölgesi'nde yapılaşmaya ve ekolojik bütünlüğün parçalanmasına izin vermedi. Millet Bahçesi yapımı, ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle iptal edildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mogan ve Eymir göllerini içine alan Gölbaşı Düzlüğü'nde yapılmak istenen Millet Bahçesi projesini; “yapılaşmanın yaban hayatına, sulak alanda ekolojik dengeye zarar vereceği” gerekçesiyle yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi, söz konusu Çevre Düzeni Planı’nı iptal etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan mahkeme kararı için; “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan Mogan ve Eymir Gölleri, yaban hayatı, sulak alan özellikleri ile yaşam kaynağıdır, yapılaşmayı ve insan hareketliliğini artıran plan değişikliğini mahkeme iptal etmiştir. Doğal alanlarımızın varlığı ve taşıdığı değerlerin tehdit altında olduğu bir süreçte, yargı tavrını yaşamdan ekolojik bütünlükten yana koymuştur” değerlendirmesini yaptı. “GÖLBAŞI DÜZLÜĞÜNDEKİ SU REJİMİNİN VE SU KALİTESİNİN KORUNMASI ZORUNLULUKTUR.” Candan, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:  “Davaya konu olan Çevre Düzeni Planı değişikliğinde, Gölbaşı Düzlüğü planda ‘Millet Bahçesi’ olarak belirtilmiştir. İktidarın ideolojik ve rant odaklı projelerinden olan Millet Bahçesi’nin özel koruma alanında yapılmasını önermek akıl almaz bir durumdur. Gölbaşı düzlüğü üç önemli kuş türünün barınma ve beslenme bölgesidir. Bu bölgenin de insan faaliyetleri ile yapılaşmaya açılması gölün tamamen bir havuza dönüşmesine ve zamanla bölgedeki ekosistemin de çökmesine sebep olacaktır. Gölbaşı Düzlüğündeki su rejiminin ve su kalitesinin korunması zorunluluktur. Yargı, ‘Gölbaşı Düzlüğünün nitelikleri dikkate alındığında, alana ÇDP Değişikliği ile Millet Bahçesi kullanım kararı getirilmesi Gölbaşı ÖÇK Bölgesi ekosistemine zarar verici niteliktedir’ demiştir.” “MOGAN VE EYMİR GÖLLERİ’NE BEBEK GİBİ ÖZENLE BAKILMALI” Göller, yaşamsal enerjiyi açığa çıkararak biyolojik çeşitliliğin devamını sağlayan canlı organizmalardır. Göllerin bölgede su kaynağı olarak bulunması aynı zamanda iklimin dengelenmesine neden olmaktadır diyen Candan sözlerine şöyle devam etti: “ÇDP değişikliği sınırları içerisinde bulunan Mogan Gölü’nün batı yakasında Dikkuyruk havuzu bölgesi, yanar döner çiçeği (Sevgi Çiçeği) popülasyonu alanları ile hassas alanlar, güneyinde güney sazlıkları ile hassas alanlar ve doğusunda da hassas alanlar bulunmaktadır. Bu alanların bütünü, gölün ekolojik ve doğal değerlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. 1/50.000 ölçekli Gölbaşı Çevre Düzeni Plan Değişikliği'nde Mogan Gölü’nün doğu ve batı yakalarında ‘Ticaret-Turizm Alanı (TİCT), Ticari Rekreasyon Alanı (TİCR), Rekreasyon Alanı, Bölge Parkı ve Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı, kullanım kararları tanımlanmaktadır. İnsan hareketliliğinden korunması gereken alanlarda, bu çevre düzeni planı doğal olanı katliam planıdır. Mogan ve Eymir Gölleri bebek gibi özenle bakılması gerekirken, hoyratça su kalitesinin ve su rejiminin bozulmasına neden olacak, yaban hayatına zarar verecek, rahatsızlık yaratacak ve ekolojik ilişkileri parçalayacak, bölgenin flora ve faunasını yok edecek bir düzenleme, ‘çevre düzeni planı değil, rant düzeni planıdır.’ Bu uygulamalara devam edildikçe, iklim değişikliği krizi ile birlikte, yaşamımız kesintisiz pandemi süreçleriyle karşı karşıya kalacaktır. “HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN HUKUKSAL MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK” Söz konusu plan değişikliğinin yapılaşmayı artırıcı nitelik taşıdığı, korunması gereken alanların korunmadığı, endemik bitki türleri ve kuşların geçiş güzergahına ilişkin ekolojik değerler hakkında gereği gibi araştırma yapılmadan hazırlandığı, nüfus yoğunluğunu artırıcı şekilde planlama yapıldığı, ayrıca planın dayanağı olan 18.09.2017 tarihli planın iptal edildiği, bu sebeple planın altlığının da kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarihli makam oluru ile onaylanan, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ diyerek ÇDP planını iptal etmiştir. Halkımıza hayırlı olsun, hukuksal mücadelemiz devam edecek.” dedi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarihli oluru ile onaylanan, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan (ÇDP) değişikliğinin iptali istemi ile açtığı davada, sonuç belli oldu.

11. İdare Mahkemesi, Gölbaşı Özel Koruma Bölgesi'nde yapılaşmaya ve ekolojik bütünlüğün parçalanmasına izin vermedi. Millet Bahçesi yapımı, ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle iptal edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mogan ve Eymir göllerini içine alan Gölbaşı Düzlüğü'nde yapılmak istenen Millet Bahçesi projesini; “yapılaşmanın yaban hayatına, sulak alanda ekolojik dengeye zarar vereceği” gerekçesiyle yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi, söz konusu Çevre Düzeni Planı’nı iptal etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan

mahkeme kararı için; “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan Mogan ve Eymir Gölleri, yaban hayatı, sulak alan özellikleri ile yaşam kaynağıdır, yapılaşmayı ve insan hareketliliğini artıran plan değişikliğini mahkeme iptal etmiştir. Doğal alanlarımızın varlığı ve taşıdığı değerlerin tehdit altında olduğu bir süreçte, yargı tavrını yaşamdan ekolojik bütünlükten yana koymuştur” değerlendirmesini yaptı.

“GÖLBAŞI DÜZLÜĞÜNDEKİ SU REJİMİNİN VE SU KALİTESİNİN KORUNMASI ZORUNLULUKTUR.”

Candan, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:  “Davaya konu olan Çevre Düzeni Planı değişikliğinde, Gölbaşı Düzlüğü planda ‘Millet Bahçesi’ olarak belirtilmiştir. İktidarın ideolojik ve rant odaklı projelerinden olan Millet Bahçesi’nin özel koruma alanında yapılmasını önermek akıl almaz bir durumdur. Gölbaşı düzlüğü üç önemli kuş türünün barınma ve beslenme bölgesidir. Bu bölgenin de insan faaliyetleri ile yapılaşmaya açılması gölün tamamen bir havuza dönüşmesine ve zamanla bölgedeki ekosistemin de çökmesine sebep olacaktır. Gölbaşı Düzlüğündeki su rejiminin ve su kalitesinin korunması zorunluluktur. Yargı, ‘Gölbaşı Düzlüğünün nitelikleri dikkate alındığında, alana ÇDP Değişikliği ile Millet Bahçesi kullanım kararı getirilmesi Gölbaşı ÖÇK Bölgesi ekosistemine zarar verici niteliktedir’ demiştir.”

“MOGAN VE EYMİR GÖLLERİ’NE BEBEK GİBİ ÖZENLE BAKILMALI”

Göller, yaşamsal enerjiyi açığa çıkararak biyolojik çeşitliliğin devamını sağlayan canlı organizmalardır. Göllerin bölgede su kaynağı olarak bulunması aynı zamanda iklimin dengelenmesine neden olmaktadır diyen Candan sözlerine şöyle devam etti: “ÇDP değişikliği sınırları içerisinde bulunan Mogan Gölü’nün batı yakasında Dikkuyruk havuzu bölgesi, yanar döner çiçeği (Sevgi Çiçeği) popülasyonu alanları ile hassas alanlar, güneyinde güney sazlıkları ile hassas alanlar ve doğusunda da hassas alanlar bulunmaktadır. Bu alanların bütünü, gölün ekolojik ve doğal değerlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. 1/50.000 ölçekli Gölbaşı Çevre Düzeni Plan Değişikliği'nde Mogan Gölü’nün doğu ve batı yakalarında ‘Ticaret-Turizm Alanı (TİCT), Ticari Rekreasyon Alanı (TİCR), Rekreasyon Alanı, Bölge Parkı ve Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı, kullanım kararları tanımlanmaktadır. İnsan hareketliliğinden korunması gereken alanlarda, bu çevre düzeni planı doğal olanı katliam planıdır. Mogan ve Eymir Gölleri bebek gibi özenle bakılması gerekirken, hoyratça su kalitesinin ve su rejiminin bozulmasına neden olacak, yaban hayatına zarar verecek, rahatsızlık yaratacak ve ekolojik ilişkileri parçalayacak, bölgenin flora ve faunasını yok edecek bir düzenleme, ‘çevre düzeni planı değil, rant düzeni planıdır.’ Bu uygulamalara devam edildikçe, iklim değişikliği krizi ile birlikte, yaşamımız kesintisiz pandemi süreçleriyle karşı karşıya kalacaktır.

“HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN HUKUKSAL MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Söz konusu plan değişikliğinin yapılaşmayı artırıcı nitelik taşıdığı, korunması gereken alanların korunmadığı, endemik bitki türleri ve kuşların geçiş güzergahına ilişkin ekolojik değerler hakkında gereği gibi araştırma yapılmadan hazırlandığı, nüfus yoğunluğunu artırıcı şekilde planlama yapıldığı, ayrıca planın dayanağı olan 18.09.2017 tarihli planın iptal edildiği, bu sebeple planın altlığının da kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarihli makam oluru ile onaylanan, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ diyerek ÇDP planını iptal etmiştir. Halkımıza hayırlı olsun, hukuksal mücadelemiz devam edecek.” dedi.

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve golhaber.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.