Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
GÖLBAŞI (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 16.12.2018 - 12:33, Güncelleme: 16.12.2018 - 12:33

Gölbaşı İşverenleri Sahipsiz …

 

Gölbaşı İşverenleri Sahipsiz …

ATO'nun toplantısına Gölbaşılı yöneticilerde siyasetçilerde ilgi göstermedi...
ATO'nun toplantısına Gölbaşılı yöneticilerde siyasetçilerde ilgi göstermedi... ATO Meclis Üyesi ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü'nün organize ettiği “Sektörel İstişare Toplantısı”  Gölbaşı 75. Yıl Öğretmenevi'nde yapıldı.   Gölbaşı ekonomisinin mihenk taşlarından biri olan Andezit taşı ve yakın sektörlerin sorunlarının masaya yatırıldığı böylesi önemli bir toplantıya katılmayan yöneticiler adeta Gölbaşı işverenlerinin sahipsiz ve destekten yoksun olduklarını gözler önüne serdi. Gölbaşı'nda faaliyet gösteren Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçılarının sorunlarının masaya yatırıldığı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın katıldığı toplantıya; MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan’ın dışında, Gölbaşı’nı yönetenler ve siyasi parti temsilcileri ilgi göstermedi. Gölbaşı ekonomisi için böylesi önemli bir toplantıda gözler; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları ve yapılacak seçimde Gölbaşı’nı yönetmeye talip olan belediye başkan adaylarını aradı.   Gölbaşı'nda faaliyet gösteren Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçılarının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantı, toplantıyı organize eden ATO Meclis Üyesi ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü'nün yaptığı açılış konuşması ile başladı.   Güçlü;Toplantının sektördeki imalatçıların sorunları ve çözümü açısından önemli olduğunu belirterek, ATO ve 30. Meslek Komitesi olarak göreve geldikleri andan itibaren sektörde faaliyet gösteren işletmelerin daha verimli imalat ortamlarına kavuşmaları için gayret gösterdiklerini vurguladı.    MESLEK AHLAKININ GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü; "Sektörümüzün sorunları ve çözüm önerilerini üretimin nasıl verimli hale getirilebileceğini ele almak için bu istişare toplantısını düzenledik. Ticaret odalarının başlıca görevleri ticaretin genel menfaatlerine uygun mahiyetle gelişmesini sağlamak, bu hedefleri geliştirmek ve meslek ahlakının gelişmesini sağlamaktır. Ticaret odaları ticaretle alakalı bilgi, haber ve gelişmeleri takip ederek ilgililere ulaştırmak piyasa fiyatlarını takip  etmek ticaret erbabını riayet etmesi gereken kuralların belirlenmesi mesleki kararlar almak ticari örf, adet ve teamülleri tespit etmek eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek gibi hizmetleri yerine getirir. Ticaret odamız ticaret erbabının arasında birlik, beraberlik, dayanışma, dostluk ve kardeşliği fest etmekle yükümlüdür. Mesleki faaliyetler sürdürülürken mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması genel çıkarların korunmasını sağlamak, hizmetin sunulduğu halk ile buna ilişkilerle güveni ve dürüstlüğü hakim kılacak ahlaki değerler ve disiplin sistemine hayata geçirmeyi hedefler.    AHİLİK TEŞKİLATI BU NOKTADA MİHENK TAŞIMIZI OLMUŞTUR Çizilen bu hedefleri yerine getiren Ticaret Odalarımız çok derin bir mütesebattan beslenmektedir. Medeniyet dünyamızın en iyi örgütlenmesi olan Ahilik teşkilatı bu noktada mihenk taşımızı olmuştur. Bu günde ekonomik olarak belli bir dar boğazın eşşiğinden geçmekteyiz. Burada Ahiliğin gösterdiği bir çizgi var dayanışma yapısına sahip zengin ile fakirin, üretici ile tüketicinin, emek ile sermayenin, halk ile devlet herkesin huzuru ile yaşamasını sağlayan ilkeleri bize yol göstermektedir. Bir ahi kenti olan Ankaramızın güzide bir ilçesi olan Gölbaşı'nda bu tarihi derinliğe sahip olan kültürümüzle hareket ederek çalışmaların yapımı gayretindeyiz.    TÜCCARIMIZIN SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DİNLEMEKTEYİZ ATO 30. Meslek Komitesi olarak "Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları" sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, daha verimli üretim imkânlarına kavuşmaları için gayret sarf etmekteyiz. Ülkemizin de içinde bulunduğu şartları da göz önünde bulundurarak üreticimizin maliyetlerini düşürmeye satış, pazarlama ve ileriye yönelik yapacakları doğru yatırımlara yönelik yönlendirmek amacıda sektörümüzün genel durumunun tespiti mevcut sorunların ve çözüm önerilerini yerinde dinleyerek ilgili kamu birimlerine aktarılması noktasında iyi niyetli çalışmalar yapmaktayız. Tüccarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemekteyiz. Bu kapsamda da Gölbaşı İlçemiz sektörümüz açısından son derece önemlidir.    GÖLBAŞI SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİPTİR Ankara’nın belli bölgelerinde dönem dönem çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, tüccarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemekteyiz. Bu kapsamda Gölbaşı ilçemizde sektörümüz açısından son derece önemli bir konuma sahiptir. Gölbaşı’nda faaliyet gösteren başta kendi sektörümüz (Andezit, Mermer, Hazır Beton İmalatçıları, Beton Altyapı Elemanları Üreticileri, Yapı Kimyasalları Üreticileri ve Alçı Üreticileri) olmak üzere, diğer alanlarda faaliyet gösteren esnaf erbabının sorunlarının ve çözüm önerileri tespiti için istişare maksadıyla bugün bir aradayız. Yine aynı şekilde Ankara‘mızın sektörel açıdan yoğun olarak faaliyet  gösterilen bütün bölgelerinde toplantılarımız devam edecektir.   2018 YILI HEDEFİ İSE 2,5 MİLYAR DOLAR OLARAK HEDEFLENMİŞTİR Doğal Taş  ihracatı 2017 yılı itibariyle 2 milyar doları aşmış, 2018 yılı hedefi ise 2,5 milyar dolar olarak hedeflenmiştir.Doğal Taş ihracatında  %52 olan işlenmiş ürünlerin payını %80’e çıkarmak en büyük hedeftir. Blok mermer ve blok doğal taş yerine, işlenmiş ürün ihracatı artırılmalıdır. Blok ihracatı yerine projelere işlenmiş ürün ihraç etmek en büyük hedef olmalıdır.   TÜM TARİHİ ESERLERDE BU TAŞ KULLANILMIŞTIR Dünya doğal taş rezervinin yaklaşık % 40’ı ülkemizdedir. Fakat bununla doğru orantılı olarak doğal taştan elde ettiğimiz gelir seviyesi düşük kalmaktadır. ‘TÜRK TAŞI’ dediğimiz doğal taşlarımızı tarihi bir hikayesi vardır. Tüm tarihi eserlerde bu taş kullanılmıştır, 4000 yıldır da bu topraklarda bu taş işlenmektedir. Bu hikayemizi tüm dünyaya anlatmalıyız. Ona göre de birim fiyat skalasında İtalya’nın olduğu sıralarda olup gelirimizi artırmalıyız.    MERMER İŞLETMECİLİĞİ İYİ POTANSİYELE VE ALT YAPIYA SAHİPTİR Doğal taş ve mermer ocak işletmeciliği, fabrika işletmeciliği, teknolojik ve bilimsel ar-ge çalışmaları, mimari ve ekonomik çalışmaları, uygulama-pazarlama ve satış aşamaları dikkatlice takip edilmelidir. İlçemizde mermer işletmeciliği son derece iyi potansiyele ve alt yapıya sahiptir, hem iç piyasada hem de dış piyasada üretimi artırmaya yönelik faaliyetler yapılmalıdır.    MADEN REZERVİ İLE ALAKALI YANLIŞ BİR ALGI OLUŞMUŞTUR İlçemizde maden rezervi ile alakalı yanlış bir algı oluşmuştur. Bu da sektörümüzün faaliyetlerini yıpratmaktadır.  Maden ihracatında en büyük pay “Doğal Taş” sektörüne aittir. İhracatın lokomotifi haline gelmiş sektörün sorunları tartışılıp, çözüme yönelik adımlar atılmalıdır. Teknik ve bilimsel gelişmeler sektörle paylaşılmalıdır. Bu alanda çalışan araştırmacı, bilim insanı ve sektör bileşenlerini aynı platformda buluşturmak suretiyle, sektörün ihtiyaç duyduğu üniversite sanayi işbirliği için zemin oluşturulmalıdır. Bu sektörün gelişmesi makine, teçhizat, iş makinası ve ekipmanları üretiminden üretiminde güzel bir noktaya gelmiştir. Bu alanlarda ihracat yapan yerli firmalar artmıştır.   DOĞAL TAŞ İHRACATINDAN ELDE EDİLEN GELİR 6 MİLYAR DOLAR OLMALI Son on yıllık süreçte Doğal Taş ihracatı toplam maden ihracatı içinde %45 gibi çok büyük bir düzeydedir. Doğal Taş ihracatı neredeyse tüm maden ihracatının yarısı kadardır. Önümüzdeki 10 yıl içersinde Doğal Taş ihracatından elde edilen gelir 6 milyar dolar seviyesine çıkmalıdır. Hem ülke içindeki hem de dünyada meydana gelen değişme ve gelişmeler iyi analiz edilmelidir. Sektör yatırımlarının ve yatırımcılarının önündeki bürokratik engeller kaldırılmalıdır.   YATIRIMCI BİRDEN FAZLA KURUMLA MUHATAP EDİLMEMELİ Milli bir doğal taş politikası belirlenmelidir. Belirlenen politikaya uygun altyapı yatırımları sağlanmalıdır. Her türlü bilimsel çalışmaya özel ve kamu sektörü destek vermelidir. Bölgesel lokal ve çevreye duyarlı planlamalar yapılmalıdır. Yatırımcı birden fazla kurumla muhatap edilmemeli zaman ve kaynak israfının önüne geçilmelidir. Özellikle inşaat ve sanayi sektörleri ile entegrasyon sağlanmalı, mermer ve doğal taş projeleri öncelikli teşvik edilmelidir.   FİRMALAR ÜZERİNDEKİ KAMU YÜKÜ AZALTILMALIDIR İlçemizde mermer işletmeciliği son derece iyi bir potansiyele ve alt yapıya sahiptir. Hem iç piyasada hem dış piyasada üretimi arttırmaya yönelik faaliyetler yapılmalıdır. kooperatifleşme desteklenmelidir,  beraberinde alt yapı yatırımlarının maliyeti düşürülmelidir. İstihdam artışını sağlamak için firmalar üzerindeki kamu yükü azaltılmalıdır. Kamu teşvik, destek ve yatırımlarından esnafımız haberdar edilmelidir.   SANAT YAPILARINDA KENDİ TAŞLARIMIZ VE MERMERLERİMİZ DEĞERLENDİRİLMELİ Doğal taş sektörü uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle desteklenmelidir. Özellikle maliyetlerin en büyük girdisi olan enerji ve yakıt giderlerdi azaltılmalıdır. Bu da sektörün rekabet gücünü arttıracaktır. Başta kamu kurumları olmak üzere inşaatta, sanat yapılarında yerli ve milli olan kendi taşlarımız ve mermerlerimiz değerlendirilmeli, kullanım oranı arttırılmalıdır. Gerekli yasal düzenleme yapılmalı ve uygun bir mevzuat hazırlanmalıdır.   OCAK İŞLETME MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİDİR Nitelikli ara eleman ihtiyacı her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de en büyük problem haline gelmiştir. 2017 yılında çıkarılan yasalarla bu konuda yerel yönetimlere yetki alanı açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri ortak projeler geliştirmelidir. Verimliliği arttırmak maksadıyla üretim yöntemleri geliştirilmeli, en büyük girdi olan Ocak işletme maliyetleri düşürülmelidir. Gelişen yöntemler uygulanmalı, verimliliği artırıcı uygun ekipman kullanılmalıdır. Makine ve ekipman desteği verilmeli, devlet destekleri ve ar-ge çalışmaları sıkı bir politikayla takip edilmelidir.    EĞİTİM PROGRAMLARINA MERMER VE DOĞAL TAŞ KULLANIMINA YÖNELİK DERSLER EKLENMELİ Eğitimli işgücü bu noktada ön plana çıkmaktadır. Eğitim ile ilgili projelerle eşgüdüm sağlanmalı, kaynak israfına yol açacak işleyiş ve uygulamaların önüne geçilmeli, çevreyle barışık üretim modelleri öne çıkarılmalıdır. Mimarlık ve mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinin eğitim programlarına mermer ve doğal taş kullanımına yönelik dersler konulmalıdır. Oda, üniversite ve sektör temsilcilerinin işbirliği ön plana çıkarılmalı, ortak çalışma ortamı oluşturulmalıdır.   BÖLGEMİZDE YAKLAŞIK ON ADET FABRİKA MEVCUTTUR Gölbaşımız aynı zamanda alçı üretiminde birinci sıradadır. Bölgemizde yaklaşık on adet fabrika mevcuttur. Kalsit, agrega, tras gibi çok çeşitli madenlerin yarım hamur ve nihai ürün haline dönüştüren tesiste mevcuttur. Ayrıca savunma sanayinin lokomotifi olan firmalar da ilçemizde faaliyet göstermektedir. Uygun zeminler oluşturularak hem firmalarımızın hem sosyal yapımızın daha güçlü hale gelmesi mümkündür. İlçemizin toplumsal yapısı buna müsaittir. Sektörümüzün sorunlarını makul bir dil ve uslup da ilgili mercilere iletmemiz gerektiğinin farkındayız.    İLÇEMİZİN MARKA ÜRÜNLERİNİ ARTTIRMALIYIZ Gölbaşı andezit taşının markalaşmasının ilk adımı olan tescil işlemlerinin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. İlçemizin marka ürünlerini arttırmalıyız. Coğrafi işaretli ürün sayımız ne kadar çok olursa Ticaretimiz doğru orantılı olarak artacaktır. ATO bünyesinde yapılan coğrafi işaretler zirvesinde ilçemizin ve ürünlerinin tanıtımı özlemdir burada yine el birliği yapmamız gerekmektedir. Bu süreçte yan yana durmak bizleri daha güçlü kılacaktır.    Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ise yaptığı konuşmada, Gölbaşı Ankara'nın en önemli ilçelerinden birisidir. dedi Bunun kentin güneyine açılan kapısı olan Gölbaşı için önemli bir kazanım olduğuna işaret eden Baran, "Gölbaşı Ankara'nın en önemli ilçelerinden birisidir. Mogan ve Eymir gölleri bile Ankara’da turizmi hareketlendirme adına yeterde artar. Burada Beynam ormanları, üç ayrı mağara var. Seksen üç farklı kuş turu Gölbaşı'nda yuvalanıyor. Dünya'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen "Sevgi Çiçeği" var." dedi.   Baran, doğal taş, mermer ve hazır betonun da ülke ekonomisini için önemine değinerek, şunları söyledi: "Hazır betonda Avrupa’da lideriz, dünyada ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü sıradayız. Doğal taş ve mermer sektöründe dünyadaki rezervin yüzde 40'ı bizdedir. Bunda da Gölbaşı’nın önemli payı var. Bu sektörde yılda 2 milyar dolar ihracat olduğunu biliyoruz ama 7-8 milyarlık dolarlık rakam çıkartacağımız yerde 2 milyar çıkartıyoruz. Mermerimiz dünyanın birçok ülkesinde tanınıyor. Başkent'in her alanda gelişmesi için herkesin el birliği ile çalışması gerekir. dedi.   Toplantıda plaket taktimi gerçekleşti. Daha sonra sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Nevzat Artık ve Girişim Uzmanı Demir Çulhacı bir konuşma yaptı. Katılımcıların görüş ve temennileri dinlendi.                       
ATO'nun toplantısına Gölbaşılı yöneticilerde siyasetçilerde ilgi göstermedi...
ATO'nun toplantısına Gölbaşılı yöneticilerde siyasetçilerde ilgi göstermedi... ATO Meclis Üyesi ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü'nün organize ettiği “Sektörel İstişare Toplantısı”  Gölbaşı 75. Yıl Öğretmenevi'nde yapıldı.
 
Gölbaşı ekonomisinin mihenk taşlarından biri olan Andezit taşı ve yakın sektörlerin sorunlarının masaya yatırıldığı böylesi önemli bir toplantıya katılmayan yöneticiler adeta Gölbaşı işverenlerinin sahipsiz ve destekten yoksun olduklarını gözler önüne serdi. Gölbaşı'nda faaliyet gösteren Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçılarının sorunlarının masaya yatırıldığı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın katıldığı toplantıya; MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan’ın dışında, Gölbaşı’nı yönetenler ve siyasi parti temsilcileri ilgi göstermedi.
Gölbaşı ekonomisi için böylesi önemli bir toplantıda gözler; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları ve yapılacak seçimde Gölbaşı’nı yönetmeye talip olan belediye başkan adaylarını aradı.
 
Gölbaşı'nda faaliyet gösteren Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçılarının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantı, toplantıyı organize eden ATO Meclis Üyesi ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü'nün yaptığı açılış konuşması ile başladı.
 
Güçlü;Toplantının sektördeki imalatçıların sorunları ve çözümü açısından önemli olduğunu belirterek, ATO ve 30. Meslek Komitesi olarak göreve geldikleri andan itibaren sektörde faaliyet gösteren işletmelerin daha verimli imalat ortamlarına kavuşmaları için gayret gösterdiklerini vurguladı. 
 
MESLEK AHLAKININ GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK
Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü; "Sektörümüzün sorunları ve çözüm önerilerini üretimin nasıl verimli hale getirilebileceğini ele almak için bu istişare toplantısını düzenledik. Ticaret odalarının başlıca görevleri ticaretin genel menfaatlerine uygun mahiyetle gelişmesini sağlamak, bu hedefleri geliştirmek ve meslek ahlakının gelişmesini sağlamaktır. Ticaret odaları ticaretle alakalı bilgi, haber ve gelişmeleri takip ederek ilgililere ulaştırmak piyasa fiyatlarını takip  etmek ticaret erbabını riayet etmesi gereken kuralların belirlenmesi mesleki kararlar almak ticari örf, adet ve teamülleri tespit etmek eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek gibi hizmetleri yerine getirir. Ticaret odamız ticaret erbabının arasında birlik, beraberlik, dayanışma, dostluk ve kardeşliği fest etmekle yükümlüdür. Mesleki faaliyetler sürdürülürken mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması genel çıkarların korunmasını sağlamak, hizmetin sunulduğu halk ile buna ilişkilerle güveni ve dürüstlüğü hakim kılacak ahlaki değerler ve disiplin sistemine hayata geçirmeyi hedefler. 
 
AHİLİK TEŞKİLATI BU NOKTADA MİHENK TAŞIMIZI OLMUŞTUR
Çizilen bu hedefleri yerine getiren Ticaret Odalarımız çok derin bir mütesebattan beslenmektedir. Medeniyet dünyamızın en iyi örgütlenmesi olan Ahilik teşkilatı bu noktada mihenk taşımızı olmuştur. Bu günde ekonomik olarak belli bir dar boğazın eşşiğinden geçmekteyiz. Burada Ahiliğin gösterdiği bir çizgi var dayanışma yapısına sahip zengin ile fakirin, üretici ile tüketicinin, emek ile sermayenin, halk ile devlet herkesin huzuru ile yaşamasını sağlayan ilkeleri bize yol göstermektedir. Bir ahi kenti olan Ankaramızın güzide bir ilçesi olan Gölbaşı'nda bu tarihi derinliğe sahip olan kültürümüzle hareket ederek çalışmaların yapımı gayretindeyiz. 
 
TÜCCARIMIZIN SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DİNLEMEKTEYİZ
ATO 30. Meslek Komitesi olarak "Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları" sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, daha verimli üretim imkânlarına kavuşmaları için gayret sarf etmekteyiz. Ülkemizin de içinde bulunduğu şartları da göz önünde bulundurarak üreticimizin maliyetlerini düşürmeye satış, pazarlama ve ileriye yönelik yapacakları doğru yatırımlara yönelik yönlendirmek amacıda sektörümüzün genel durumunun tespiti mevcut sorunların ve çözüm önerilerini yerinde dinleyerek ilgili kamu birimlerine aktarılması noktasında iyi niyetli çalışmalar yapmaktayız. Tüccarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemekteyiz. Bu kapsamda da Gölbaşı İlçemiz sektörümüz açısından son derece önemlidir. 
 
GÖLBAŞI SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİPTİR
Ankara’nın belli bölgelerinde dönem dönem çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, tüccarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemekteyiz. Bu kapsamda Gölbaşı ilçemizde sektörümüz açısından son derece önemli bir konuma sahiptir. Gölbaşı’nda faaliyet gösteren başta kendi sektörümüz (Andezit, Mermer, Hazır Beton İmalatçıları, Beton Altyapı Elemanları Üreticileri, Yapı Kimyasalları Üreticileri ve Alçı Üreticileri) olmak üzere, diğer alanlarda faaliyet gösteren esnaf erbabının sorunlarının ve çözüm önerileri tespiti için istişare maksadıyla bugün bir aradayız. Yine aynı şekilde Ankara‘mızın sektörel açıdan yoğun olarak faaliyet  gösterilen bütün bölgelerinde toplantılarımız devam edecektir.
 
2018 YILI HEDEFİ İSE 2,5 MİLYAR DOLAR OLARAK HEDEFLENMİŞTİR
Doğal Taş  ihracatı 2017 yılı itibariyle 2 milyar doları aşmış, 2018 yılı hedefi ise 2,5 milyar dolar olarak hedeflenmiştir.Doğal Taş ihracatında  %52 olan işlenmiş ürünlerin payını %80’e çıkarmak en büyük hedeftir. Blok mermer ve blok doğal taş yerine, işlenmiş ürün ihracatı artırılmalıdır. Blok ihracatı yerine projelere işlenmiş ürün ihraç etmek en büyük hedef olmalıdır.
 
TÜM TARİHİ ESERLERDE BU TAŞ KULLANILMIŞTIR
Dünya doğal taş rezervinin yaklaşık % 40’ı ülkemizdedir. Fakat bununla doğru orantılı olarak doğal taştan elde ettiğimiz gelir seviyesi düşük kalmaktadır. ‘TÜRK TAŞI’ dediğimiz doğal taşlarımızı tarihi bir hikayesi vardır. Tüm tarihi eserlerde bu taş kullanılmıştır, 4000 yıldır da bu topraklarda bu taş işlenmektedir. Bu hikayemizi tüm dünyaya anlatmalıyız. Ona göre de birim fiyat skalasında İtalya’nın olduğu sıralarda olup gelirimizi artırmalıyız. 
 
MERMER İŞLETMECİLİĞİ İYİ POTANSİYELE VE ALT YAPIYA SAHİPTİR
Doğal taş ve mermer ocak işletmeciliği, fabrika işletmeciliği, teknolojik ve bilimsel ar-ge çalışmaları, mimari ve ekonomik çalışmaları, uygulama-pazarlama ve satış aşamaları dikkatlice takip edilmelidir. İlçemizde mermer işletmeciliği son derece iyi potansiyele ve alt yapıya sahiptir, hem iç piyasada hem de dış piyasada üretimi artırmaya yönelik faaliyetler yapılmalıdır. 
 
MADEN REZERVİ İLE ALAKALI YANLIŞ BİR ALGI OLUŞMUŞTUR
İlçemizde maden rezervi ile alakalı yanlış bir algı oluşmuştur. Bu da sektörümüzün faaliyetlerini yıpratmaktadır.  Maden ihracatında en büyük pay “Doğal Taş” sektörüne aittir. İhracatın lokomotifi haline gelmiş sektörün sorunları tartışılıp, çözüme yönelik adımlar atılmalıdır. Teknik ve bilimsel gelişmeler sektörle paylaşılmalıdır. Bu alanda çalışan araştırmacı, bilim insanı ve sektör bileşenlerini aynı platformda buluşturmak suretiyle, sektörün ihtiyaç duyduğu üniversite sanayi işbirliği için zemin oluşturulmalıdır. Bu sektörün gelişmesi makine, teçhizat, iş makinası ve ekipmanları üretiminden üretiminde güzel bir noktaya gelmiştir. Bu alanlarda ihracat yapan yerli firmalar artmıştır.
 
DOĞAL TAŞ İHRACATINDAN ELDE EDİLEN GELİR 6 MİLYAR DOLAR OLMALI
Son on yıllık süreçte Doğal Taş ihracatı toplam maden ihracatı içinde %45 gibi çok büyük bir düzeydedir. Doğal Taş ihracatı neredeyse tüm maden ihracatının yarısı kadardır. Önümüzdeki 10 yıl içersinde Doğal Taş ihracatından elde edilen gelir 6 milyar dolar seviyesine çıkmalıdır. Hem ülke içindeki hem de dünyada meydana gelen değişme ve gelişmeler iyi analiz edilmelidir. Sektör yatırımlarının ve yatırımcılarının önündeki bürokratik engeller kaldırılmalıdır.
 
YATIRIMCI BİRDEN FAZLA KURUMLA MUHATAP EDİLMEMELİ
Milli bir doğal taş politikası belirlenmelidir. Belirlenen politikaya uygun altyapı yatırımları sağlanmalıdır. Her türlü bilimsel çalışmaya özel ve kamu sektörü destek vermelidir. Bölgesel lokal ve çevreye duyarlı planlamalar yapılmalıdır. Yatırımcı birden fazla kurumla muhatap edilmemeli zaman ve kaynak israfının önüne geçilmelidir. Özellikle inşaat ve sanayi sektörleri ile entegrasyon sağlanmalı, mermer ve doğal taş projeleri öncelikli teşvik edilmelidir.
 
FİRMALAR ÜZERİNDEKİ KAMU YÜKÜ AZALTILMALIDIR
İlçemizde mermer işletmeciliği son derece iyi bir potansiyele ve alt yapıya sahiptir. Hem iç piyasada hem dış piyasada üretimi arttırmaya yönelik faaliyetler yapılmalıdır. kooperatifleşme desteklenmelidir,  beraberinde alt yapı yatırımlarının maliyeti düşürülmelidir. İstihdam artışını sağlamak için firmalar üzerindeki kamu yükü azaltılmalıdır. Kamu teşvik, destek ve yatırımlarından esnafımız haberdar edilmelidir.
 
SANAT YAPILARINDA KENDİ TAŞLARIMIZ VE MERMERLERİMİZ DEĞERLENDİRİLMELİ
Doğal taş sektörü uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle desteklenmelidir. Özellikle maliyetlerin en büyük girdisi olan enerji ve yakıt giderlerdi azaltılmalıdır. Bu da sektörün rekabet gücünü arttıracaktır. Başta kamu kurumları olmak üzere inşaatta, sanat yapılarında yerli ve milli olan kendi taşlarımız ve mermerlerimiz değerlendirilmeli, kullanım oranı arttırılmalıdır. Gerekli yasal düzenleme yapılmalı ve uygun bir mevzuat hazırlanmalıdır.
 
OCAK İŞLETME MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİDİR
Nitelikli ara eleman ihtiyacı her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de en büyük problem haline gelmiştir. 2017 yılında çıkarılan yasalarla bu konuda yerel yönetimlere yetki alanı açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri ortak projeler geliştirmelidir. Verimliliği arttırmak maksadıyla üretim yöntemleri geliştirilmeli, en büyük girdi olan Ocak işletme maliyetleri düşürülmelidir. Gelişen yöntemler uygulanmalı, verimliliği artırıcı uygun ekipman kullanılmalıdır. Makine ve ekipman desteği verilmeli, devlet destekleri ve ar-ge çalışmaları sıkı bir politikayla takip edilmelidir. 
 
EĞİTİM PROGRAMLARINA MERMER VE DOĞAL TAŞ KULLANIMINA YÖNELİK DERSLER EKLENMELİ
Eğitimli işgücü bu noktada ön plana çıkmaktadır. Eğitim ile ilgili projelerle eşgüdüm sağlanmalı, kaynak israfına yol açacak işleyiş ve uygulamaların önüne geçilmeli, çevreyle barışık üretim modelleri öne çıkarılmalıdır. Mimarlık ve mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinin eğitim programlarına mermer ve doğal taş kullanımına yönelik dersler konulmalıdır. Oda, üniversite ve sektör temsilcilerinin işbirliği ön plana çıkarılmalı, ortak çalışma ortamı oluşturulmalıdır.
 
BÖLGEMİZDE YAKLAŞIK ON ADET FABRİKA MEVCUTTUR
Gölbaşımız aynı zamanda alçı üretiminde birinci sıradadır. Bölgemizde yaklaşık on adet fabrika mevcuttur. Kalsit, agrega, tras gibi çok çeşitli madenlerin yarım hamur ve nihai ürün haline dönüştüren tesiste mevcuttur. Ayrıca savunma sanayinin lokomotifi olan firmalar da ilçemizde faaliyet göstermektedir. Uygun zeminler oluşturularak hem firmalarımızın hem sosyal yapımızın daha güçlü hale gelmesi mümkündür. İlçemizin toplumsal yapısı buna müsaittir. Sektörümüzün sorunlarını makul bir dil ve uslup da ilgili mercilere iletmemiz gerektiğinin farkındayız. 
 
İLÇEMİZİN MARKA ÜRÜNLERİNİ ARTTIRMALIYIZ
Gölbaşı andezit taşının markalaşmasının ilk adımı olan tescil işlemlerinin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. İlçemizin marka ürünlerini arttırmalıyız. Coğrafi işaretli ürün sayımız ne kadar çok olursa Ticaretimiz doğru orantılı olarak artacaktır. ATO bünyesinde yapılan coğrafi işaretler zirvesinde ilçemizin ve ürünlerinin tanıtımı özlemdir burada yine el birliği yapmamız gerekmektedir. Bu süreçte yan yana durmak bizleri daha güçlü kılacaktır. 
 
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ise yaptığı konuşmada, Gölbaşı Ankara'nın en önemli ilçelerinden birisidir. dedi
Bunun kentin güneyine açılan kapısı olan Gölbaşı için önemli bir kazanım olduğuna işaret eden Baran, "Gölbaşı Ankara'nın en önemli ilçelerinden birisidir. Mogan ve Eymir gölleri bile Ankara’da turizmi hareketlendirme adına yeterde artar. Burada Beynam ormanları, üç ayrı mağara var. Seksen üç farklı kuş turu Gölbaşı'nda yuvalanıyor. Dünya'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen "Sevgi Çiçeği" var." dedi.
 
Baran, doğal taş, mermer ve hazır betonun da ülke ekonomisini için önemine değinerek, şunları söyledi: "Hazır betonda Avrupa’da lideriz, dünyada ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü sıradayız. Doğal taş ve mermer sektöründe dünyadaki rezervin yüzde 40'ı bizdedir. Bunda da Gölbaşı’nın önemli payı var. Bu sektörde yılda 2 milyar dolar ihracat olduğunu biliyoruz ama 7-8 milyarlık dolarlık rakam çıkartacağımız yerde 2 milyar çıkartıyoruz. Mermerimiz dünyanın birçok ülkesinde tanınıyor. Başkent'in her alanda gelişmesi için herkesin el birliği ile çalışması gerekir. dedi.
 
Toplantıda plaket taktimi gerçekleşti. Daha sonra sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Nevzat Artık ve Girişim Uzmanı Demir Çulhacı bir konuşma yaptı. Katılımcıların görüş ve temennileri dinlendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve golhaber.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.